• قرض نعناع
    محصول شرکت دکتر نامی و شرکا

نعناع علاوه بر كمك به هضم غذا باعث مي‌شود كه افراد حالت هوشياري و بيداري خود را حفظ كند.
نعناع در تمدن هاي باستان براي افزايش نشاط ذهن و فكر به دليل بوي مطلوب آن به كار مي‌رفت و درحقيقت كلمه mint از اسم لاتين mente به معني فكر است و در بين گياهان، سمبل نيروبخش جاوداني است.
استعمال خارجي نعنا هم بي تأثير نيست. هرچه بوي نعناع قوي‌تر باشد، خواص و اثرات آن بيشتر است. اگر برگي از نعناع را در بين انگشتان خود ماليده و آن را بو كنيم، اثر فوري در ايجاد هوشياري و سرزندگي و ايجاد آرامش و سبكي در خود خواهيم كرد.
نعناع به خصوص براي افرادي كه دائم در حال مطالعه يا مرور درس براي امتحان هستند و يا كارشان نيازمند تمركز و هوشياري است، استفاده هاي فراواني دارد.
اگر احساس خستگي مي كنيد و مغز شما ديگر كشش فراگيري مطالب را ندارد، استفاده از نعناع، نيروبخش است.
اگر احساس عصبانيت يا فشار رواني مي كنيد، حالت آرام بخش دارد. به علت تأثير زياد نعناع بر روي اعمال فكري و هوشياري، نعنا را بالابرنده توانايي انسان در درك و فهم عقايد به شمار مي‌آورند.
بنابر اين هنگامي كه مي‌خواهيد آمادگي و هوشياري ذهني خود را حفظ كنيد يا اگر مي‌خواهيد بعد از خوردن غذا خواب آلودگي عارض نشود يا اگر خواهان تمركز ذهني علي رغم خستگي ناشي از شركت در جلسه يا سخنراني هستيد، مكيدن قرص نعناع (البته بدون قند) بسيار مفيد است.

Copyright © 2010 www.drnami.com تماس با ما